Projekt AMAMO - Preko mora i planina

Projekt AMAMO - Preko mora i planina

Planinska zajednica pokrajine Carnia

Planinska zajednica pokrajine Carnia

Planinska zajednica pokrajine Carnia
Sjedište: Via Carnia Libera 1944, n. 29, 33028 Tolmezzo
Tel: +39 0433 487711
Fax: +39 0433 487760
Web: http://www.comunitamontanacarnia.it/

Odgovorne osobe projekta:

Michela Stefani - michela.stefani@cmcarnia.regione.fvg.it

Planinska zajednica pokrajine Carnia je javna ustanova koja zastupa 28 Općina, smještena na sjeveroistoku Regije Friuli Venezia Giulia, na granici s Austrijom. Teritorij se prostire na površini od cca 1.200 km², a broj stanovnika je nešto manji od 40.000.

Teritorij koji pripada Zajednici uglavnom je planinski i njene su Općine vrlo sitne. Izuzetak je Općina Tolmezzo koja je sa svojih 10.000 stanovnika najveća. Osim nje tu je i 4-5 Općina s preko 2.000 stanovnika, dok sve ostale imaju 1.000 ili manje od tisuću stanovnika.

Gospodarski sustav se temelji na poduzećima koja djeluju u sektorima elektronike, mehanike i drvnom sektoru. Znatna je prisutnost i obrtničkih poduzeća te nekoliko poljoprivrednih poduzeća, posebno u stočarskom i poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Osnovni cilj Planinske zajednice Carnia je promidžba njenog teritorija kroz:

  • programiranje lokalnih razvojnih planova u suradnji s Općinama i s drugim relevantnim sudionicima;
  • upravljanje uslugama zajedničkima za Općine koje pripadaju teritoriju Ustanove;
  • provođenje energetske politike, orijentirane prema razvoju uređaja na obnovljive izvore energije i promidžbi energetske uštede;
  • potpora MSP-u u svim proizvodnim granama kroz realizaciju nekretnina namijenjenih proizvodnim djelatnostima, promidžbi inicijativa od interesa za poduzeća i potpori projekata prezentiranih od strane privatnih subjekata, osobito u poljoprivrednom i šumarskom sektoru;
  • promidžba kulturnih inicijativa u suradnji s lokalnim školama i kulturnim udrugama.

Vezano za tipične proizvode, Planinska zajednica pruža potporu lokalnim poduzećima, no isto tako i jedinicama javne uprave, koji organiziraju male sajmove/priredbe i svojstvene promidžbene događaje.

Planinska zajednica surađuje i s Konzorcijem Carnia, koji okuplja mnoge male lokalne proizvođače, u cilju promidžbe i prodaje njihovih proizvoda na regionalnim i van regionalnim tržištima.

Ustanova je, osim toga, surađivala s raznim Sveučilištima i Istraživačkim centrima u razvoju inicijativa koje se odnose na valorizaciju tipičnih proizvoda.

U posljednje dvije godine Zajednica je vodila dva važna projekta vezana za valorizaciju tipičnih proizvodnji: valorizacija tipičnih jabuka uz proizvodnju jabučnog soka i valorizacija lokalnog mesa.

Planinska zajednica je također sudjelovala i vodila razne projekte sufinancirane od EU, i međunarodnog karaktera, unutar projekata Interreg ITALIJA-SLOVENIJA i ITALIJA-AUSTRIJA.

© Copyright Informest 2000 - 2008 - All rights reserved