Projekt AMAMO - Preko mora i planina

Projekt AMAMO - Preko mora i planina

Istarska županija

Istarska županija
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu

Istarska županija
Sjedište: Riva Maresciallo Tito, 4 - Parenzovia
Tel: +385 52 619616
Fax: +385 52 616610
Web: http://www.istra-istria.hr
Pročelnik: ing. Milan Antolović

Odgovorne osobe projekta:

Danijela Družetić Milanović – danijela.milanovic@istra-istria.hr

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu obavlja poslove praćenja i analize zakonske regulative, analize stanja i ukupnih kretanja u oblasti poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribolova i vodoprivrede u županiji, priprema odluke, pojedinačne i druge akte i prijedloge te izvještaje sa sjednica Skupštine, Poglavarstva i njihovih radnih tijela te koordinira rad s drugim odjelima i tijelima u pripremanju istih, uspostavlja redovitu komunikaciju i suradnju sa nadležnim institucijama te svim drugim državnim i županijskim organima, gospodarskim objektima na prostoru županije te obavlja druge poslove sukladno zakonu, aktima Skupštine i Poglavarstva županije i njihovih radnih tijela.

© Copyright Informest 2000 - 2008 - All rights reserved